diensten

Als bouwadviseur en -begeleider help ik u graag met de nieuwbouw, verbouw of renovatie van uw woning of pand.
Op deze pagina vindt u meer informatie over mijn dienstenpakket.
Alle diensten worden uitgevoerd onder toepassing van de Algemene Voorwaarden vastgelegd in de DNR 2011.

projectbegeleiding

Binnen een bouwproces (of dit nu nieuwbouw, verbouw of renovatie is) zijn een aantal fasen te onderscheiden en binnen elke fase kan ik u van dienst zijn.

1. De initiatief/haalbaarheidsfase
Het doel van deze fase is het onderzoeken van de haalbaarheid van uw project.
2. Projectdefinitie
In deze fase inventariseren we uw eisen en wensen in een programma van eisen.
3. Ontwerpfase.
In deze fase vertalen we uw programma van eisen naar een ontwerp. Denk hierbij aan het maken van de bouwtekeningen, de technische omschrijving, de materiaalomschrijving en de afwerkstaat.
4. Prijs- en contractvormingsfase.
Het doel van deze fase is het selecteren en contracteren van de uitvoerende partijen (denk aan aannemer, onderaannemers e.d.).
5. Uitvoeringsfase
Het doel van deze fase is het namens u begeleiden van en het toezien op de feitelijke uitvoering van het project.
6. Gebruik/exploitatiefase.
In deze fase ondersteun ik u in het gebruik en onderhoud van het project.

Projectbegeleiding - Bouwadvies Huibert Scheijven

Over de fasen heen zijn er diverse factoren waarin ik u kan ontzorgen:

Geld: het bewaken van uw budget, het adviseren inzake de bouwkosten en het maken van kostenramingen.
– Organisatie: het organiseren, het sturen en het bewaken van uw bouwproject.
Tijd: het plannen en bewaken van de doorlooptijd van het project
– Informatie en communicatie: het voeren van overleg met de bouwpartners (aannemer, architect of onderaannemers) en het beheren van de projectdocumenten.
Kwaliteitszorg: het bewaken van uw programma van eisen en het houden van toezicht op de uitvoering.

bouwcalculaties

Indien u voornemens bent te gaan bouwen of verbouwen is het van groot belang om te bepalen of uw eisen/wensen pakket financieel haalbaar is. In een zeer vroeg stadium kan ik u hierin adviseren middels een indicatiebegroting. Indien uw plannen verder zijn uitgewerkt in de vorm van een technische omschrijving en bouwtekeningen kan ik de benodigde offertes voor u aanvragen en toetsen op prijs en kwaliteit.

Daarnaast kan ik u adviseren omtrent de gunning en de contractvorming. Of als u tijdens de uitvoering van de werkzaamheden advies nodig heeft omtrent de kosten van eventuele wijzigingen in uw plannen, de zogenaamde meer- en minderwerkkosten.

Al mijn calculaties worden gemaakt in IBIS -Trad.

schadeopnames

Ontstaat er schade aan uw woning of bedrijfspand dan kan ik een schaderapportage opmaken. Een met foto’s gedocumenteerde rapportage wordt tevens voorzien van een gespecificeerde herstelkostenraming.

aankoopkeuringen

Bent u voornemens een woning dan wel bedrijfspand te kopen? Laat dit dan eerst bouwkundig controleren. Deze aankoopkeuring kan ik voor u uitvoeren.

opleveringskeuringen

De oplevering vindt plaats zodra uw woning of verbouwing gereed is. U loopt dan samen met de bouwer door het huis om te controleren of de bouw correct is uitgevoerd. Hierbij kan ik u begeleiden. De geconstateerde gebreken en opmerkingen worden door mij vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering. Tevens wordt afgesproken binnen welke termijn de bemerkingen verholpen moeten zijn. Ook dit wordt door mij gecontroleerd.

bouwconflictbemiddeling

Ontstaan er tijdens de uitvoering van uw project problemen met uw aannemer of onderaannemers over de kwaliteit of de prijs van het geleverde werk dan kan ik hierin bemiddelen.

Een andere, (ver)bouw gerelateerde vraag?

Schroom niet om contact met mij op te nemen